Informacija atnaujinta: 2018-01-10

Bendrosios Nuostatos

 1. ACATIA gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.
 2. Lankydamasis šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Klientas pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, ją suprato ir su ja sutinka. ACATIA pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasis šiame tinklalapyje, Klientas turi pareigą įsitikinti, jog yra susipažinęs su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Klientui apsilankius šiame tinklalapyje.
 3. Naudojimo sąlygos taikomos bendroms užklausoms dėl kainų pasiūlymų, savanoriškam informacijos atskleidimui ir ACATIA paslaugų naudojimui, pavyzdžiui, tačiau neapsiribojant 3D spausdinimu ir konsultacijoms dėl sprendimų.
 4. ACATIA interneto svetainė (pasiekiama adresu www.acatia.lt) yra sukurta tam, kad tarnautų kaip patogus būdas pateikti ACATIA 3D spaudos paslaugų ir konsultacijų kainų pasiūlymus. ACATIA taip pat pasilieka teisę nutraukti prieigą prie Svetainės arba jos naudojimą įvykus Naudojimo taisyklių arba kitų ACATIA teisių pažeidimui, arba naudojantis Svetaine nenumatytu būdu, kenkėjiškai arba netinkamai.

Asmens Duomenų Tvarkymas

 1. Kai kurie šiame tinklalapyje esantys duomenys, kuriuos ACATIA gauna tiesiogiai iš Kliento kartu su užklausa, gali būti laikomi asmens duomenimis, todėl šiuos duomenis ACATIA tvarko laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei šių Privatumo politikos nuostatų.
 2. Klientas gali lankytis šiame tinklalapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu Klientas nori pradėti naudotis šiame tinklalapyje ACATIA siūlomomis paslaugomis, ACATIA prašo pateikti Kliento el. pašto adresą ir/ar telefono numerį, taip pat vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą bei kitą informaciją (priklausomai nuo paslaugų, kuriomis siekia naudotis Klientas).
 3. ACATIA renka tik tokią šios Svetainės klientus identifikuojančią informaciją (tokią, kaip vardą, adresą, el. pašto adresą ir kt.), kurią klientai (Jūs) siųsdami formą pateikia savanoriškai. Savanoriškai pateikdami tokią asmeninę informaciją Jūs sutinkate retkarčiais gauti ACATIA siunčiamus elektroninius laiškus apie paslaugas ir akcijas. Jeigu nepageidaujate iš ACATIA gauti tokios informacijos, galite bet kada atsisakyti tiesiog paspausdami „Atsisakyti“ (atsisakymo) nuorodą elektroniniame laiške, jeigu jame tokia yra pateikta.
 4. Duomenys, kuriuos Klientas pateikia, yra tvarkomi šiais tikslais: sąskaitų išrašymas; įvairių sutarčių sudarymas ir kt.
 5. Šiame tinklalapyje ACATIA naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Kliento tinklo naršyklę ir saugomos Kliento kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Kliento kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami Kliento kompiuterio identifikavimui ir palengvina Kliento prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Klientas sutinka, kad būtų naudojami slapukai. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Klientas gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.
 6. Kaip ir daugelis tinklalapių valdytojų ACATIA stebi šio tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. ACATIA pasilieka teisę registruoti neasmeninę informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų Svetaine, įskaitant ir neapsiribojant, interneto adresą, iš kurio patekote į Svetainę (nesvarbu, ar tas interneto adresas yra šios Svetainės), interneto adresą, kur Jūs eisite toliau (nesvarbu, ar tas interneto adresas yra šios Svetainės), naudojamo interneto, operacinės sistemos arba kitos prieigos įrenginio tipą, bei Jūsų buvimo vietą ir IP adresą. Kliento IP adresas gali būti panaudotas rinkodaros ir reklamos tikslais, sistemos administravimo tikslais ir stebėti Kliento sesijai, kad būtų galima pagerinti Svetainės naudojimą ateityje ir įdiegti patobulinimų.
 7. Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro Kliento asmens duomenis, be Kliento sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais. Esant reikalui ACATIA pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie ACATIA vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tam, kad tokie asmenys galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri Kliento informacija. Tačiau tokiais atvejais ACATIA užtikrins, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, Jūsų vardo ir adreso pateikimą kurjerių įmonei, kad Jums būtų pristatyti Jūsų modeliai). Trečiųjų šalių partneriai niekada negauna pilnos informacijos, esančios jūsų užsakyme.
 8. Šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų valdytoju yra ACATIA.

Svetainės Prieigos Sąlygos

 1. Bendras įstatymų laikymasis:
  1. Naudodamiesi svetaine Jūs privalote laikytis visų taikytinų įstatymų ir reglamentų.
 2. Atsakomybės apribojimai:
  1. Jūs prisiimate atsakomybę dėl naudojimosi šia svetaine. ACATIA nesuteikia jokios garantijos arba pareiškimų dėl svetainės ir neprisiima atsakomybės už joje pasitaikiusias klaidas arba praleistą informaciją. Kadangi interneto prieiga ir naudojimas niekada negali būti 100 % saugi, ACATIA taip pat neprisiima jokios atsakomybės ir negali būti laikoma atsakinga už jokią kompiuterinei ar kitokiai įrangai padarytą žalą arba jį infekavusius virusus, kiek tai yra susiję su Jūsų prieiga prie Svetainės arba jos naudojimu.
  2. ACATIA 3D spaudos ir konsultacijų paslaugos yra teikiamos be garantijos.
 3. Informacijos saugumo užtikrinimas:
  1. Nors informacija negali būti 100% saugi, ACATIA tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Kliento gaunamos, informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, ACATIA naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.
 4. Žalos atlyginimas:
  1. Naudodamiesi Svetaine Jūs įsipareigojate atleisti ACATIA nuo žalos atlyginimo ir nelaikyti įmonės atsakinga už bet kokius ACATIA patirtus nuostolius, atsakomybės pažeidimą, žalą, kaštus arba išlaidas (įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams), kylančius dėl Jūsų padaryto šių Naudojimo taisyklių pažeidimo, arba dėl Jūsų aplaidumo, tyčinių, apgaulingų arba neteisėtų veiksmų arba neveiklumo, susijusio su šios svetainės naudojimu.

Baigiamosios Nuostatos

 1. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.
 2. Šiose Privatumo politikos nuostatose sąvoka „šis tinklapis“ yra nuoroda į www.acatia.lt
 3. Ši Privatumo politika galios tol, kol Svetainėje nebus paskelbta nauja politika.
 4. Jeigu kiltų kokių nors klausimų, su ACATIA visada galite susisiekti užpildžius šią formą: spausti čia

Copyright © 2018 ACATIA. Visos teisės saugomos. | Naudojimo Sąlygos ir Privatumo Politika